Zakończyliśmy realizację inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu remontu, przebudowy i docieplenia budynku Domu Studenckiego nr 3 Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Polanki wraz z zagospodarowaniem terenu.